Mjölnarbostaden på KVARNGÅRDEN, en del av en historisk miljö

  


För mer information se Antikvarisk dokumentation.

Någon Km norr om Haninge centrum mitt emot Vegabaren ligger Söderby kvarn eller "Kvarngården", en del i ett historisk mycket intressant område.

På andra sidan vägen låg Söderby krog och Gästgiveri. Vegabarens moderna vägrestuarang utgör här en länk i matkulturen sedan 1600-talet .

"Kvarngården" är ett tvåvåningshus som i många år fungerade som mjölnarbostad och beboddes av
"Mjölnare Grip". Från omkring 1911 fanns här även traktens telefonstation som sköttes av Ragnars syster Vanja Grip (till höger på bilden). Telefonstationen hette först Söderby och 1936 ändrades det till Handen.

Huset lär vara byggt under drottning Kristinas tid på 1600-talet. Fasaden är putsad med grov spritputs och fönster med två rutor i varje luft. Väggarna, som är omkring en halv meter tjocka, är gjorda av packad lera och halm. På sadeltaket ligger det tvåkupigt tegel och skorstenen är putsad och utkragad. I gavelröstena sitter faluröd locklistpanel och lunettfönster. Väggarna invändigt är lerklinade och dörrarna är ådringsmålade.
På höjden bredvid ligger ett ståtligt knuttimrat magasin byggt av Söderby gård under första hälften av 1800-talet. Det är panelat och rödstruket, troligen från första hälften av 1800-talet.
Ett litet uthus finns strax bredvid. På planen framför magasinet står en välvuxen gran.
Strax intill kan man fortfarande se grunden av den den "Ångsåg- och kvarn" byggd 1813, som brann ner på 1980-talet.